Busking

25.04.2015

Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování – ať už hudební, divadelní či třeba artistické – spojené s odměnou od veřejnosti (kolemjdoucí většinou hází drobné mince do přistaveného klobouku či krabičky). Vystupující člověk se nazývá busker. Nejčastěji se lze setkat s hudební produkcí (většinou akustickou), ale dělat se dá prakticky cokoli zajímavého či zábavného, co lidé rádi ocení: akrobacie, tanec, polykání ohně či mečů, žonglování, kouzelnictví, loutkoherectví, pantomima, recitace,… V mnoha zemích není busking úřady regulován vůbec, či jenom jemně, v některých zemích či městech je naopak potřeba získat speciální povolení, jinak hrozí vystupujícím pokuty.

Zdroj: Wikipedia